Over De Controle-Tool

De Controle-Tool is een online-hulpmiddel ontwikkeld door Tree9. Met de Controle-Tool kunnen opdrachten & boekingen die gemaakt zijn in Exact Online nagekeken worden. De Controle-Tool kan gebruikt worden door docenten en studenten tijdens het leren werken met Exact Online, maar ook voor het nakijken van tentamens en toetsen. De Controle-Tool kan geschikt worden gemaakt voor het meeste studiemateriaal voor Exact Online.

De Controle-Tool kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden.

 

Toepassingen Controle-Tool

Docenten

De Controle-Tool helpt docenten bij het monitoren van de voortgang van de studenten uit zijn of haar klas. Door het klassenoverzicht kan een docent in één oog opslag de voortgang van de studenten zien. Daarnaast kan een docent, per opdracht zien wie fouten heeft gemaakt. Docenten hoeven niet in te loggen in individuele administraties en kunnen gerichter probleemgebieden van de lesstof behandelen.

Studenten

Met behulp van de Controle-Tool kunnen studenten zelfstandig opdrachten maken en gericht vragen stellen omdat ze direct zien welke fouten ze hebben gemaakt. Hierdoor weet een student welke onderdelen van het studiemateriaal extra aandacht nodig hebben. Daarnaast hoeft een student niet te wachten tot de volgende les om te zien welke fouten hij of zij gemaakt heeft.

Examinering

De Controle-Tool kan gebruikt worden voor het nakijken van examens, tentamens en toetsen. De Controle-Tool wordt hierbij op de zogenaamde examenstand gezet zodat alleen de docent toegang heeft tot de Controle-Tool. Met behulp van de Controle-Tool zijn de resultaten direct na afloop van het tentamen beschikbaar. Hierdoor ontstaat een behoorlijke tijdsbesparing voor docenten.