Tichelaar Dagboeken

Pilot Tichelaar Dagboeken

In het studiejaar 2019-2020 hebben Stichting Praktijkleren en Tree9 een pilot gehouden. Tijdens deze pilot hebben docenten van verschillende ROC’s de werking van de Controle-Tool getest voor het leermiddel Tichelaar Dagboeken. De Controle-Tool is een online-hulpmiddel waarmee opdrachten gemaakt in Exact Online nagekeken kunnen worden. Daarnaast kan de docent in één oog opslag de voortgang van alle studenten zien.

Deelnemende MBO's aan de pilot stichting prakijtkleren en tree9 voor Tichelaar Dagboeken

Uitkomsten Evaluatie Tichelaar Dagboeken

Uitkomst Evaluatie

Na afloop van de pilot Tichelaar Dagboeken is een evaluatie uitgevoerd onder de deelnemende docenten. Over het algemeen waren de docenten erg positief over het gebruik van de Controle-Tool en de geboden ondersteuning door Tree9. Een samenvatting van de evaluatie is te vinden in de afbeelding aan de rechterkant. Tijdens de evaluatie zijn ook een aantal punten naar voren gekomen om de Controle-Tool nog gebruiksvriendelijker te maken. De meeste van deze punten zijn verwerkt in de Controle-Tool 2.0. Als je meer wilt weten over de evaluatie of benieuwd bent welke verbeteringen worden doorgevoerd in de Controle-Tool 2.0, kun je contact opnemen met Tree9.

Contact

Pet Friends Tichelaar Dagboeken

Pet Friends

De Controle-Tool kan ingezet worden voor:

1: Tichelaar Dagboeken & Pet Friends.
2: Alle (oefen) tentamens van Tichelaar Dagboeken & Pet Friends.
3: Overige vakken die gebruik maken van Exact Online.
4: Materiaal in Exact Online dat door de docent zelf ontwikkeld is.

Neem voor meer informatie contact op met Tree9

Contact

Studiejaar 2020-2021

Scholen kunnen voor het studiejaar 2020-2021 zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de Controle-Tool voor Tichelaar Dagboeken, Pet Friends, (oefen) tentamens behorende bij deze vakken of voor ander materiaal. De antwoordenmodellen die gebruikt worden voor het nakijken van de vragen worden ondersteund door Stichting Praktijkleren. De antwoordenmodellen zijn namelijk in nauwe samenwerking met Stichting Praktijkleren ontwikkeld. Het is echter mogelijk voor docenten om specifieke wijzigingen in de antwoordenmodellen aan te brengen voor zijn of haar school.
Scholen kunnen kiezen om een 1-jarige of 2-jarige licentie voor de Controle-Tool bij Tree9 af te nemen. In een licentie zit het gebruik van de Controle-Tool voor zowel de docenten als de studenten voor alle op de pagina genoemde toepassingen, maar ook ondersteuning voor docenten in het gebruik van de Controle-Tool. Indien je geïnteresseerd bent in het gebruik van de Controle-Tool kun je contact opnemen met Tree9.

Contact