Docent Hogeschool van Amsterdam

Geschreven door: serve

25 augustus 2018

Door het lespakket en de inzet van de Controle-Tool kunnen studenten op een efficiënte manier leren werken met Exact Online, zij kunnen zelf de gemaakte opdrachten online controleren en indien nodig, verbeteren. Docenten kunnen op een eenvoudige manier de voortgang en resultaten van de studenten monitoren zonder in iedere administratie afzonderlijk in te loggen, uit de praktijk blijkt dat studenten hierdoor gerichtere vragen stellen en zelfstandiger kunnen werken’