De Dataset

Tree9 heeft verschillende datasets ontwikkeld. Een dataset bestaat uit financiële gegevens van een fictief bedrijf. Deze gegevens worden in Exact Online gezet zodat studenten ervaring kunnen opdoen met “echte” financiële informatie. Afhankelijk van de behoefte kan een beperkte of een uitgebreide dataset gemaakt worden. De dataset wordt meestal gebruikt als ondersteuning van een bepaald vak of project. Zo wordt er al gewerkt met een dataset bij een project Jaarrekening, het vak bestuurlijke informatievoorziening en het vak projectmanagement.  

“De dataset geeft studenten de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de administratie van een bedrijf. Daarnaast worden studenten uitgedaagd om een oordeel te vormen over de financiële situatie van het bedrijf en kunnen ze fouten opsporen die gemaakt zijn bij het invoeren van de financiële gegevens van het fictieve bedrijf, zodat ze de eerste stappen kunnen maken als toekomstig Controller of Accountant.”

Inhoud Dataset

Incidenten

Incidenten In een dataset kunnen verschillende incidenten worden verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan financiële ontwikkelen die opvallend zijn, zoals oplopende debiteuren of crediteuren posities, oplopende voorraden of mutaties in de bruto en/of nettomarges. Anderzijds kunnen er fouten in de dataset worden verwerkt, die studenten moeten opsporen en corrigeren. Voorbeelden van fouten zijn het vergeten van invoeren van bepaalde facturen, ontbreken van afschrijvingen, niet afwikkelen van de BTW betaling of het verkeerd verwerken van de verkoop van een pand.

Omvang Dataset

Een dataset bestaat uit tussen de 10 en 30 Balans grootboekrekeningen en tussen de 10 en 30 Winst & Verlies grootboekrekeningen. Het aantal perioden ligt tussen de 3 en 24 (twee volledige boekjaren). Over het algemeen wordt er gewerkt met perioden die in twee verschillende boekjaren liggen zodat ook een jaarafsluiting met overlopende posten in de dataset verwerkt zijn.