Cursus Exact Online

Cursussen Exact Online

Tree9 biedt verschillende cursussen aan op het gebied van het leren werken met Exact Online. Een cursus kan individueel of in een groep worden gevolgd. Bij de individuele cursus Exact Online, hebben studenten de keuze uit de cursus Zelfstudie Exact Online of uit een maatwerk studie waarbij het lesmateriaal afgestemd wordt op het kennisniveau en de beschikbare tijd van de student. Bij een groepscursus bestaat het aanbod uit een cursus die door Tree9 wordt gegeven op verschillende plaatsen in het land of uit een inhouse training. Een inhouse training is bedoeld voor bedrijven die meerdere werknemers tegelijk een cursus Exact Online willen laten doen.