Controle-Tool 2.0

Geschreven door: serve

7 mei 2020

Controle-Tool Exact Online

De pilot die Tree9 en Stichting Praktijkleren met elkaar gedaan hebben voor Tichelaar Dagboeken is inmiddels afgerond. Over het algemeen zijn de deelnemende docenten erg positief over het gebruik van de Controle-Tool en zien zeker een toegevoegde waarde (geïnteresseerden in de volledige uitkomst van de evaluatie kunnen contact met ons opnemen). Uit de pilot zijn een aantal wensen en behoeften gekomen voor extra functionaliteiten van de Controle-Tool en zijn er verbeterpunten genoemd ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. De belangrijkste punten die geïmplementeerd worden in de Controle-Tool 2.0 zijn.

  • Het zelf kunnen aan- en uitzetten van de Controle-Tool.
  • Het zelf kunnen aan- en uitzetten van de Controle-Tool per hoofdstuk.
  • Het kunnen zien van het antwoord dat de student heeft ingevuld en het antwoord dat het behoort te zijn.
  • Het kunnen zien van het aantal keren dat de student op de ververs knop heeft gedrukt.
  • De tijd dat een student is ingelogd bij de Controle-Tool.
  • Het vastgezet van x-en y-as in het klassenoverzicht tevens kan zelf worden bepaald wat op de x-as en y-as wordt gezet.
  • Het ingeven van deadlines per hoofdstuk.
  • De snelheid van de Controle-Tool is verbeterd.
  • Het inloggen is vereenvoudigd.

Over de Controle-Tool

De Controle-Tool is een online-hulpmiddel ontwikkeld door Tree9. Met de Controle-Tool kunnen opdrachten & boekingen die gemaakt zijn in Exact Online nagekeken worden. De Controle-Tool kan gebruikt worden door docenten en studenten tijdens het leren werken met Exact Online, maar ook voor het nakijken van tentamens en toetsen. De Controle-Tool kan geschikt worden gemaakt voor het meeste lesmateriaal voor Exact Online.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *