Deelnemende MBO's aan de pilot stichting prakijtkleren en tree9 voor Tichelaar Dagboeken

Pilot Stichting Praktijkleren en Tree9 Uitgebreid

Geschreven door: serve

14 oktober 2019

De pilot die Stichting Praktijkleren en Tree9 vanaf blok 2 gaan doen, met als doel het testen van de Controle-Tool van Tree9 voor leermiddelen van Stichting Praktijkleren, is uitgebreid. Naast de oorspronkelijke zes MBO’s doen nog vijf MBO’s mee aan de pilot. Voor de pilot is de Controle-Tool ingericht voor het nakijken van de opdrachten […]

Verder lezen

examen exact online hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Eerste Examen Exact Online bij Hogeschool van Arhem en Nijmegen

Geschreven door: serve

7 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 vindt voor de eerste keer het certificaatsexamen plaats bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het examen wordt afgenomen in gebouw R29 – Lokaal AU3.04 van 19:00 tot 20:45. Tijdens het examen wordt de kennis van Exact Online getoetst, wanneer een score van 80% of meer wordt behaald ontvangt de […]

Verder lezen

Lesmateriaal exact online voor mbo vervoer en logistiek

Controle-Tool ingericht voor MBO Logistiek en Transport

Geschreven door: serve

25 september 2019

In samenwerking met VTO Vervoer & Logistiek en ISEO Consult is de Controle-Tool ingericht zodat er verschillende modules, ontwikkeld door ISEO Consult, nagekeken kunnen worden door de Controle-Tool. Deze modules zijn gericht op het leren werken met Exact Online, waarbij de nadruk ligt op de logistieke processen. De Controle-Tool is een online hulpmiddel waarmee opdrachten […]

Verder lezen

Stichting Praktijkleren en Tree9

Start pilot Stichting Praktijkleren en Tree9

Geschreven door: serve

19 september 2019

Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de pilot die Stichting Praktijkleren en Tree9 gezamenlijk doen, doel van deze pilot is het testen van de Controle-Tool van Tree9 voor leermiddelen van Stichting Praktijkleren. Voor de pilot is de Controle-Tool ingericht voor het nakijken van de opdrachten uit het leermiddel Tichelaar Dagboeken Exact Online. Aan deze pilot […]

Verder lezen

Examen Exact Online Hanzehogeschool

Locatie Examen Hanzehogeschool Bekend

Geschreven door: serve

16 september 2019

Dit jaar is het voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen voor het eerst mogelijk om een certificaat te behalen. Met dit certificaat kun je laten zien dat je voldoende kennis hebt van Exact Online om de administratie van een kleine onderneming te voeren. Eisen Het certificaat kan behaald worden door het succesvol afleggen van het […]

Verder lezen

Nieuw lesmateriaal exact online in gebruik

Nieuw Lesmateriaal Exact Online in gebruik!

Geschreven door: serve

16 september 2019

Fijn moment dat na de voorbereidingsperiode, waarin we ons lesmateriaal hebben aangepast, het collegejaar weer is begonnen. Inmiddels zijn de eerste studenten alweer bezig met de opdrachten uit het boek Aan de slag met Exact Online – Basisvaardigheden II en het boek Online Accounting Exact Online. Daarnaast zijn twee van onze datasets in gebruik voor […]

Verder lezen

Kostenloos kennismaken met lesmateriaal

Geschreven door: serve

14 augustus 2019

Docenten kunnen kostenloos en vrijblijvend het beschikbare lesmateriaal op het gebied van Exact Online testen. Dit kan zijn het werkboek Aan de slag met Exact Online – Opdrachtenboek in combinatie met de Controle-Tool en een examen, maar ook alleen het gebruik van de Controle-Tool voor ander lesmateriaal waar de werking van Exact Online wordt uitgelegd. […]

Verder lezen

Eerste Certificaat uitgereikt aan Zelfstudie Student

Geschreven door: serve

30 juli 2019

Deze maand is voor de eerst het certificaat Online Boekhouden Exact Online – Basisvaardigheden II uitgereikt aan een zelfstudie student. Deze student heeft met behulp van het boek Aan de slag met Exact Online – Opdrachtenboek stap voor stap de werking van Exact Online leren kennen. Daar waar nodig heeft ze ondersteuning gekregen van Tree9. […]

Verder lezen

Nieuwe functionaliteit Controle-Tool voor examens/tentamens

Geschreven door: serve

8 juli 2019

We hebben een manier bedacht waardoor met behulp van de Controle-Tool en Exact Online nu ook multiple choice vragen gecontroleerd kunnen worden. Hierdoor kan in één examen/tentamen zowel een praktijk gedeelte, het maken van opdrachten in Exact Online als een theoretisch gedeelte, het beantwoorden van multiple choice vragen, afgenomen worden. Waarbij het gehele examen/tentamen nagekeken […]

Verder lezen