OPDRACHT 6.9 LOONJOURNAALPOST

De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet kent verschillende percentages. Het percentage voor werknemers (in loondienst) is hoger dan voor ondernemers. In 2022 bedroeg het percentage voor werknemers 6,75% en in 2023 6,68%. Voor ondernemers was het percentage 5,50% in 2022 en 5,43% in 2023. Het percentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.