OPDRACHT 5.6 JOURNAALPOST PLAATSEN BESTELLING

Bij het plaatsen van een bestelling hoort geen journaalpost. Er zijn nog geen financiele gegevens opgenomen op de winst & verliesrekening / de balans van de onderneming. In de administratie is dan ook alleen de bestelling terug te vinden